bytové domy

Bytový dům Tusarova

Lokalita

Praha 7

Realizace

04/2017 – 11/2017

Projektant

Lost Arch s.r.o.

Předmětem díla byla kompletní dodávka a montáž lehkého obvodového pláště na jižní straně bytového domu Tusarova, obklad bondovými kazetami všech stran bytového domu, včetně tepelně hydroizolačního souvrství, jak pod bondovým obkladem, tak také na ploché střeše bytového domu a na jednotlivých terasách. Součástí díla bylo rovněž zhotovení projektové dokumentace, podle které bylo dílo realizováno.

Souhlasím
###message