Servis

Aby vám naše výrobky dlouhodobě a dobře sloužily.

Záruční servis

Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, ani třetí osobou, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek opraven bezplatně.

Záruční lhůta na výrobek se poskytuje ode dne montáže konečnému zákazníkovi v délce: 2 roky

 

1. Podmínky pro uplatnění záruky

  • Potvrzení datumu prodeje a montáže, číslo faktury
  • Uzavření servisní smlouvy s naší, nebo jinou odbornou firmou a prokázání pravidelné údržby prvků zápisy
  • Montáž výrobku musí být provedena oprávněnou osobou – odbornou firmou
  • Kupující je povinen seznámit se před uvedením výrobku do provozu s provozně montážními předpisy příslušnými pro daný výrobek

2. Servis

  • Záruční i mimo záruční opravy zajišťují Hi okna vlastními opravami, nebo pomocí smluvních a pověřených smluvních servisních partnerů

3. Postup při reklamaci

  • Konečný zákazník oznámí přímo prodávajícímu emailem, nebo telefonicky, druh závady, datum prodeje výrobku společně se stručným popisem závady případně zasláním fotky a to na email reklamace@hiokna.cz
  • Vyčká příjezdu servisního mechanika, který zhodnotí oprávněnost požadavku na záruční opravu, závadu odstraní nebo provede další opatření důležitá pro vyřízení reklamace

Uvedené záruční podmínky mají pouze informativní charakter. Jejich přesné znění je součástí smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím.

Pozáruční servis

Pozáruční servis

Podklady potřebné pro pozáruční servis

  • Vaše zákaznické údaje
  • Datum objednávky, příp. faktury
  • Údaj o poruše, příp. vadě

Předběžný rozpočet nákladů
Předběžný rozpočet nákladů bude vyhotoven tehdy, když již oprava nebude spadat pod záruční dobu a když ho budete požadovat. O předběžný rozpočet nákladů si požádáte prostřednictvím telefonu či zasláním potřebných podkladů na reklamace@hiokna.cz

Průběh opravy
Informujeme Vás o rozpočtu nákladů. Vy se pak rozhodnete, zda k Vám máme přijet. Na místě bude zhodnocen naším technikem skutečný stav závady a do upřesněna finální cena za provedené práce. Po Vašem schválení bude provedena oprava.

Souhlasím
###message