komerční stavby

Campus Science Park-Building D+E

Lokalita

Brno

Realizace

02/2017 - 05/2018

Projektant

A PLUS a.s

Stavba Campus Science Parku objekt IV je součástí souboru staveb areálu CAMPUS PARKU. Objekt IV se skládá z dvoupodlažní podnože. Z této podzemní podnože vyrůstá šestipodlažní  budova  D+E. V úrovni 2. nadzemního podlaží vytváří Archivní náměstí předprostor k hlavnímu vstupu do objektu. Ve 3. až 7. nadzemním podlaží jsou typická podlaží budov, kdy velkoplošné prostory kanceláří kolem fasád  obklopují centrální jádra s únikovými schodišti, sociálním zařízením, instalačními šachtami. Na střechách v opláštěných strojovnách jsou prostory kotelny, strojovny VZT,  strojovny chlazení a regulační stanice plynu. Za akustickým opláštěním jsou rovněž skryté venkovní jednotky chlazení. Převážná část obvodového pláště objektu vyrůstajícího z Archivního náměstí je tvořena skleněnou fasádou s potřebným stínícím koeficientem. Nad fasádou se line jednotící pás atiky z hliníkových kazet. Podnož objektu tvoří zavěšená odvětrávaná fasáda z eternitových desek, která je v místech výdechů VZT od diesel agregátů doplněna o pasáž z horizontálních hliníkových žaluzií. Zeleň nemá pouze funkci doplňkovou, ale je součástí celé koncepce jako plnohodnotný kompoziční prvek. Zeleň se objevuje nejen na terénu, ale i na konstrukcích – střechách parkovišť, kde dotváří prostor náměstí.

Souhlasím
###message