komerční stavby

Palác Národní - DRN

Lokalita

Praha 1, ulice Národní-Mikulandská

Realizace

09/2012 – 12/2016

Projekt Palác Národní je rekonstrukce domu s dvorními křídly na čp. 135/7 Mikulandská ulice s dostavbou příčného křídla a novostavbou v sousední proluce Národní – Mikulandská.
Záměrem bylo vytvořit kancelářský dům s obchody, kavárnami či restauracemi. Domem prochází pasáž, která spojuje Národní a Mikulandskou ulici. Ve vnitřním dvoře vznikla odpočinková zóna se vzrostlým stromem, zelení a spousty kaváren a restaurací. V horních patrech budovy jsou kanceláře. Palác Národní je prosklený a po jeho obvodu se táhnou terasy se zelení. Nová budova je 32 metrů vysoká. Pro obchody a restaurace je vyčleněno 2 479 m2, pro ateliéry a kanceláře 7 655 m2. Sousední barokní Schönkirchovský palác v Mikulandské ulici prošel náročnou rekonstrukcí. Dům je rekonstruován s důrazem na jeho nejhodnotnější – barokní fázi. Cenné řemeslné prvky byly restaurovány.

Technický nákres
technický nákres
Souhlasím
###message